[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
ข้อมูลพื้นฐาน
แผนดำเนินงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
สารสนเทศ สพป.ตาก เขต1
หน่วยงานภายในสำนักงาน
มาตรฐานการให้บริการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สพฐ.
เว็บไซต์สำนักงานในสังกัด สพฐ.
เว็บไซต์ สพป.ทั่วประเทศ
เว็บไซต์ สพม.ทั่วประเทศ
หน่วยงานภายในจังหวัดตาก
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 10/เม.ย./2560
ผู้ใช้งานขณะนี้ 2 IP
ขณะนี้
2 คน
สถิติวันนี้
251 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
304 คน
สถิติเดือนนี้
4037 คน
สถิติปีนี้
39122 คน
สถิติทั้งหมด
496996 คน
IP ของท่านคือ 54.161.31.247
(Show/hide IP)
สรุปแบบความพึงพอใจ

แบบสำรวจความพึงพอใจ

การให้บริการของสพป.ตาก เขต 1
http://gg.gg/SatisfactionTak1


ลิงค์ ประชาสัมพันธ์


โรงเรียนในสังกัด
facebook
Untitled Document
ข่าวรับสมัครงานราชการ


เจตจำนงสุจริตระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศe-learning

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก Smart Office
ข่าวกิจกรรม / ประมวลภาพกิจกรรม

สพป.ตาก เขต 1 ร่วมกิจกรรม สร้างความรักความปรองดองในสังคม กิจกรรมสานเสวนา และสันทนาการ (ฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ 4 หน่วยงาน) ( 14/มิ.ย./2562 )
    

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 62 เวลา 15.00 น. กอ.รมน.จ.ตาก จัดโครงการสร้างความรักความปรองดองในสังคม กิจกรรมสานเสวนา และสันทนาการ (ฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ 4 หน่วยงาน) มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตาก ชมรมธนาคารจังหวัดตาก ผู้บริหารสถานศึกษา และสาธารณสุขจังหวัดตาก แข่งขัน ณ สนามฟุตบอล องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก อ.เมืองตาก จ.ตาก. โดยมี นายธนยศ ปานขาว ปลัดจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดการแข่งขัน ในส่วนของทีมผู้บริหารสถานศึกษา นำโดย นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผอ.สพป.ตาก เขต 1 นายวินัย เมฆหมอก นายภิรมย์ นิช่างทอง รองผอ.สพป.ตาก เขต 1 และผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพป.ตาก เขต 1 ร่วมแข่งขันฟุตบอลเพื่อเชื่อมความปรองดองฯ ในครั้งนี้.

ประชุมเตรียมพร้อมโครงการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่มืออาชีพ ( 12/มิ.ย./2562 )
    

 นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผอ.สพป.ตาก เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่มืออาชีพ ปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ณ ห้องWar Room สพป.ตาก เขต 1 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเชิงวิชาการ เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ เจตคติ และบุคลิกลักษณะของครูให้สามารถปฏิบัติตน และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมเป็นครูอาชีพ และมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ระเบียบ กฎหมายในการประกอบอาชีพ ความก้าวหน้าในอาชีพ  ซึ่งจะจัดอบรมในวันที่ 29 มิถุนายน 2562 ที่จะถึงนี้ ณ โรงแรมเวียงตาก  จ.ตาก

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ( 10/มิ.ย./2562 )
    

นายภิรมย์ นิช่างทอง รองผอ.สพป.ตาก เขต 1 กล่าวชี้แจงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ซึ่งเริ่มตั้งแต่พ.ศ.2560 – 2564 ให้กับบุคลากรทางการศึกษารวมถึงลูกจ้างในสำนักงานทุกคนได้เข้าใจในเรื่องของการยกระดับการทำงานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ อาคารแม่ 80 สพป.ตาก เขต 1 ซึ่งการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ถือเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการโดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ามาประเมินได้รับทราบผลการประเมิน และแนวทางการพัฒนา และยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม และท้ายที่สุดจะสามารถยกระดับค่า CPI ของประเทศให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

[จำนวน 787 อัลบัม]

ศูนย์ข่าว สพป.ตาก เขต 1
รายงานงบประมาณจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ


4 เจ้าของ นายพัชญภณ สารสา
4/ธ.ค./2561
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
การศึกษาผลการบริหารงานของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ( 231 / )
4 เจ้าของ นายอภิชัย นุชเนื่อง
4/ธ.ค./2561
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
การศึกษาสมรรถนะการใช้หลักสูตรสถานศึกษาของครูผู้สอน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ( 190 / )
(18/ส.ค./2561) รายงานการประเมินโครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่สลิด ( อ่าน : 285 ) เจ้าของ นายศุภกฤต บุญจินนา
(23/มิ.ย./2561) คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น ( อ่าน : 286 ) เจ้าของ นางสาวสุทิศา จันตะวงศ์
(15/ก.ย./2560) การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ( Professional Learning Community) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ( อ่าน : 425 ) เจ้าของ โรงเรียนอนุบาลตาก
เผยแพร่ download
[ 5/ต.ค./2560 ] คู่มือจัดทำงบประมาณปี 2562 และแบบ ปร4 5 6 (อ่าน : 1035 / ดาวน์โหลด : 0 ) โดย admin
[ 24/ส.ค./2560 ] แผนการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม บ้านสันหีบ (อ่าน : 648 / ดาวน์โหลด : 0 ) โดย admin
[ 6/ก.ค./2560 ] แบบติดตามฯยุทธศาสตร์-นโยบาย-งบประมาณ60 (15มิย60) (อ่าน : 684 / ดาวน์โหลด : 0 ) โดย admin
[ 14/พ.ย./2559 ] คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2561 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (อ่าน : 970 / ดาวน์โหลด : 0 ) โดย วรรณศุภางค์
[ 11/ก.ย./2558 ] คู่มือสำหรับการประมาณราคาค่าก่อสร้างอาคาร ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารรวมทั้งค่าแรงงานสำหรับปีงบประมาณ 2558 (อ่าน : 1348 / ดาวน์โหลด : 0 ) โดย วรรณศุภางค์
จดหมายข่าว/คลิปข่าว/คลิป/บทความน่ารู้
blog :
จำนวน :
เวลา :
admin
25 เรื่อง
24/ก.ย./2561
โดย : นายสันทัศน์ ตันยา   
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )

งานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บำเพ็ญประโยชน์ สพป.ตาก เขต 1 ( 348 / )
    

https://www.youtube.com/watch?v=pbkr1UQ_eag&t=625s

อ่านต่อ....
blog :
จำนวน :
เวลา :

1 เรื่อง
18/พ.ค./2561
โดย :    
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )

จดหมายข่าว การประชุมก.ต.ป.น. ( 481 / )
    

จดหมายข่าว การประชุมก.ต.ป.น.

อ่านต่อ....
ข้อมูลบุคลากร

นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล
ผู้อำนวยการ สพป.ตาก เขต 1
บริการอิเล็คทรอนิกส์
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทินกิจกรรม
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
แผนที่ โรงเรียนในสังกัด
ข่าวการศึกษา
ช่องทางการติดต่อ