[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
สารสนเทศ สพป.ตาก เขต1
สารสนเทศ กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
หน่วยงานภายในสำนักงาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สพฐ.
เว็บไซต์สำนักงานในสังกัด สพฐ.
เว็บไซต์ สพป.ทั่วประเทศ
เว็บไซต์ สพม.ทั่วประเทศ
หน่วยงานภายในจังหวัดตาก
โรงเรียนในสังกัด
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 10/เม.ย./2560
ผู้ใช้งานขณะนี้ 0 IP
ขณะนี้
0 คน
สถิติวันนี้
96 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
199 คน
สถิติเดือนนี้
3641 คน
สถิติปีนี้
146707 คน
สถิติทั้งหมด
449354 คน
IP ของท่านคือ 54.196.190.32
(Show/hide IP)
ลิงค์ ประชาสัมพันธ์


facebook
Untitled Document
ข่าวรับสมัครงานราชการ
ผังการปฏิบัติงานกลุ่มงาน
  
ผลงานทางวิชาการทั้งหมด
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด : :    
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
1 รายงานการประเมินโครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่สลิด( อ่าน : 96 / ดาวน์โหลด : 17 ) เจ้าของ นายศุภกฤต บุญจินนา
18/ส.ค./2561
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
2 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น( อ่าน : 120 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวสุทิศา จันตะวงศ์
23/มิ.ย./2561
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
3 การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ( Professional Learning Community) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ( อ่าน : 248 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ โรงเรียนอนุบาลตาก
15/ก.ย./2560
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
4 รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗( อ่าน : 505 / ดาวน์โหลด : 125 ) เจ้าของ นายกำจร วงศ์จันทรวิรัช
18/ส.ค./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
5 รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี ๒๕๕๘( อ่าน : 577 / ดาวน์โหลด : 70 ) เจ้าของ นายกำจร วงศ์จันทรวิรัช
18/ส.ค./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
6 ผลงานสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง)( อ่าน : 502 / ดาวน์โหลด : 57 ) เจ้าของ นายกำจร วงศ์จันทรวิรัช
18/ส.ค./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
7 การบริหารวงจร PDCA ในการดำเนินงานเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนอนุบาลตาก( อ่าน : 526 / ดาวน์โหลด : 101 ) เจ้าของ นายกำจร วงศ์จันทรวิรัช
18/ส.ค./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
8 นวัตกรรม 4P TEAM : Pe(7H) MODEL รูปแบบการพัฒนาการบริหารวิชาการโรงเรียนอนุบาลตาก( อ่าน : 771 / ดาวน์โหลด : 792 ) เจ้าของ นางปิยนันท์ ใจแก้ว รองผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลตาก
1/ต.ค./2558
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
9 การประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ปีการศึกษา ๒๕๕๕( อ่าน : 749 / ดาวน์โหลด : 340 ) เจ้าของ นางเสาวรส วงศ์ทาฝั้น
27/มี.ค./2558
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
10 รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย ( อ่าน : 682 / ดาวน์โหลด : 250 ) เจ้าของ นางเสาวลีย์ บุญเรือง
27/มี.ค./2558
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
11 ผลงานที่ประสบความสำเร็จ กรณี ขอรับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (เงิน พ.ต.ก.) การดำเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรงข้าราชการครูฯ( อ่าน : 972 / ดาวน์โหลด : 257 ) เจ้าของ นายธนิต ดวงเงิน
20/มี.ค./2558
งานวิจัยทั่วไป < ไม่มี >
12 รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน งานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุและเศษวัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3( อ่าน : 861 / ดาวน์โหลด : 142 ) เจ้าของ นายศุภกฤต บุญจินนา
12/มี.ค./2558
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
13 รายงานการใช้สื่อมัลติมีเดียประกอบการสอน ชุด My School เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ( อ่าน : 619 / ดาวน์โหลด : 108 ) เจ้าของ สุมัชญา จะวรรณะ
10/มี.ค./2558
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
14 รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3( อ่าน : 606 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวบุญชอบ พรมทับ
16/ก.พ./2558
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
15 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีสหบทเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย( อ่าน : 624 / ดาวน์โหลด : 189 ) เจ้าของ นางสาวยุพร ชมณี
19/ธ.ค./2557
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
16 พัฒนาชุดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5-6( อ่าน : 792 / ดาวน์โหลด : 489 ) เจ้าของ นางจตุพร ดิษฐบรรจง
1/ธ.ค./2557
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
17 การสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้ กระบวนการเสริมพลังอำนาจกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6( อ่าน : 525 / ดาวน์โหลด : 58 ) เจ้าของ นางจตุพร ดิฐบรรจง
1/ธ.ค./2557
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
18 การสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้ กระบวนการเสริมพลังอำนาจกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6( อ่าน : 526 / ดาวน์โหลด : 543 ) เจ้าของ นางจตุพร ดิฐบรรจง
1/ธ.ค./2557
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
19 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารและสมบัติของสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1( อ่าน : 1123 / ดาวน์โหลด : 148 ) เจ้าของ นายวิทูล อยู่บุญ
10/ก.ย./2557
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
20 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนผดุงปัญญา อำเภอเมือง จังหวัดตาก ปีการศึกษา 2556 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38( อ่าน : 1533 / ดาวน์โหลด : 138 ) เจ้าของ นางสาวกัลยา ไข่มุขเลิศฤทธิ์
19/ส.ค./2557
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >


กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>