หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ประกาศมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน
โดย : ณัฐธยาน์
อ่าน : 286
พฤหัสบดี ที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ.2562 [ คลิกเพื่อดาวน์โหลด เอกสารประกอบ ]
พิมพ์ 


Notice: Undefined variable: mod in D:\xampp\htdocs\takesa1\main56\modules\news\readprint.php on line 96

Notice: Undefined variable: page in D:\xampp\htdocs\takesa1\main56\modules\news\readprint.php on line 96

Notice: Undefined variable: id in D:\xampp\htdocs\takesa1\main56\modules\news\readprint.php on line 96

ตามที่มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ได้จัดทําโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท
ปีที่ 1 เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ยกย่องเชิดชูเกียรติ และสร้างเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน รายละเอียดตามระเบียบการ
โครงการ ในการนั้นผู้เข้าร่วมโครงการสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑ ได้ทําแบบประเมิน
คุณสมบัติเบื้องต้น และได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการจังหวัดผ่านตามเกณฑ์ ได้รับรางวัลครูดีของแผ่นดินขั้น
พื้นฐาน  สามารถดูเอกสารเพิ่มเติมได้ที่แฟ้มประกอบ