หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูฯ 2562
โดย : ณัฐธยาน์
อ่าน : 293
อังคาร ที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562
พิมพ์ 


Notice: Undefined variable: mod in D:\xampp\htdocs\takesa1\main56\modules\news\readprint.php on line 96

Notice: Undefined variable: page in D:\xampp\htdocs\takesa1\main56\modules\news\readprint.php on line 96

Notice: Undefined variable: id in D:\xampp\htdocs\takesa1\main56\modules\news\readprint.php on line 96

กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/076/T_0010.PDF

ว 20/2561 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
https://www.otepc.go.th/index.php/notice-law-rule/circularnotice/2308-20-2561

ว 5/62 การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
https://www.otepc.go.th/index.php/notice-law-rule/circularnotice/2449-5-62

หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว627 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
http://personnel.obec.go.th/personel-office/sprnews_read.php?news=2319

หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04009/ว1692 ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1(1 เมษายน 2562)
http://personnel.obec.go.th/personel-office/sprnews_read.php?news=2321

หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว1422 ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
http://personnel.obec.go.th/personel-office/sprnews_read.php?news=2312

หนังสือ สพป.ตาก เขต 1 ที่ ศธ 04055/744  ลงวันที่ 8 มีนาคม 2562
https://drive.google.com/file/d/12879m_KmCFGpINJfMalS3ZdDpOtRWoAt/view?usp=sharing